Ekibimize katılın...

Ekibimize katılın...

Açık Pozisyonlar

Biz de senin gibi donanımlı ve yetenekli birini arıyorduk. İlanlarımıza göz atarsan kendin için harika bir fırsat yakalayabilirsin. Hadi hemen başvurunu gönder ki tanışabilelim.

GEO Tekno & GEO Proses manufactures and exports special machinery in the field of production - technology – digitalization. Starting from the design and project stage, facility equipment, stainless steel reactor, etc. to domestic and international customers in the food, chemistry, pharmaceutical, and mineral processing sectors. We manufacture units, design special ovens, and set up facilities equipped with software and automation systems. We are looking for a Welding Engineer and Quality Manager to work in our factory in Çiğli AOSB in our company, which has been growing steadily for the past 25 years.

 

General Qualifications

 • Bachelor’s degree from Mechanical, Material, or Metallurgical Engineering
 • Welding Engineer experience and certification
 • At least 5 years of experience working with pressure vessels and stainless steel is required
 • Knowledge of Quality Management Systems and Welded Manufacturing Standards
 • Experience in determining welding processes and workflow
 • Ensure effective, efficient, and up-to-date management, implementation, and development of Quality Management Systems by constantly reviewing processes and activities
 • Capable of using welding measurement tools
 • Capable of using Solidworks, Autocad, and MS Office programs at a high level
 • Advanced English writing and speaking skills
 • Analytical thinking, management, and leadership abilities
 • Knowledge of process improvement and process management methods
 • Having strong human relations and a proclivity for teamwork
 • Completed of military service for male candidates
 • Active driving ability
 • Located in Izmir

 

Job Description:

 • Examining the contracts, projects and specifications at the beginning of the work, transferring quality control objectives to the project team, preparing quality control plans and obtaining customer approval
 • Dynamic operation of Total Quality management,
 • Preparation of Quality and Welding procedures and providing revisions where necessary,
 • Creating a report on the detected nonconformities and following up the nonconformities in order to correct them,
 • To prepare and implement action plans for product and process development-improvement activities by following the quality processes,
 • Preparation and execution of sheet metal and profiles, cutting, shaping and welding work orders and checking that welded manufacturing is done in accordance with the work order,
 • Preparation of welding plans,
 • Taking necessary actions to improve the quality of welded manufacturing processes,
 • Preparation of WPS and PQRs on the basis of general productions and orders,
 • Notifying faulty weldings, following up the correction decision and checking compliance,
 • Preparing the necessary reports as a result of the controls,
 • Stock follow-up and certificate conformity checks of welding consumables,
 • NDT coordination and supervision,
 • Identifying training needs related to welding,
 • Making document studies related to welding processes,
 • Following the technological activities and realizing the integration in terms of their suitability to the company
 • Making field acceptances and NDT processes of welded fabrications made by external suppliers

Üretim – teknoloji – dijitalleşme alanında özel makine üretiyor, ihraç ediyor, tesisler kuruyoruz. Gıda, kimya, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak, tesis ekipmanları, paslanmaz reaktör vd. üniteleri üretiyor, özel fırınlar tasarlıyor ve yazılım, otomasyon sistemleri ile birlikte tesisler kuruyoruz. 25 yıldır planlı, sağlam büyüyen firmamızda Çiğli/ AOSB’ deki fabrikamızda görev yapacak Kaynak Mühendisi,Kalite Yöneticisi arıyoruz.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Makina, Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümlerinden mezun
 • Kaynak Mühendisi deneyimine ve sertifikasına sahip
 • Basınçlı kap ve paslanmaz çelik alanında en az 5 yıl tecrübeli
 • Kalite Yönetim Sistemleri ve Kaynaklı imalat standartları hakkında bilgi sahibi,
 • Kaynak süreçlerinin ve iş akışının belirlenmesi üzerine çalışmış olan,
 • Süreç ve faaliyetleri sürekli gözden geçirerek Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin, verimli ve güncel yönetilmesini, uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlayacak, 
 • Kaynağa ilişkin ölçü aletlerini kullanabilen,
 • Solidworks, Autocad ve MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
 • Yazma ve konuşma düzeyinde ileri derecede İngilizce bilgisine sahip
 • Analitik düşünme, yönetim ve liderlik becerilerine sahip,
 • Süreç iyileştirme ve süreç yönetimi yöntemlerinde bilgi sahibi,
 • İnsan ilişkileri güçlü, takım çalışmasına yatkın olmak
 • Erkek adaylarda askerliğini tamamlamış olmak
 • Aktif araç kullanabilen
 • İzmir de ikamet eden

 

İşin Tanımı:

 • İş başlangıcında, sözleşme, proje ve şartnamelerin incelenerek, kalite kontrol hedeflerinin proje ekibine aktarılması, kalite kontrol planlarının hazırlanıp müşteri onayının alınması
 • Toplam Kalite yönetiminin dinamik olarak işletilmesi,
 • Kalite ve Kaynak prosedürlerinin hazırlanması ve gereken noktalarda revizyonların sağlanması,
 • Tespit edilen uygunsuzluklara rapor oluşturulması ve uygunsuzlukların düzeltilmesi adına takibinin sağlanması,
 • Kalite süreçlerini takip ederek, yapılacak ürün ve proses geliştirme-iyileştirme faaliyetleri için aksiyon planlarını hazırlayıp ve uygulanmasını sağlamak,
 • Sac ve profillerin, kesim, şekillendirme ve kaynak iş emirlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve kaynaklı imalatın iş emrine uygun olarak yapıldığının kontrolü,
 • Kaynak planlarının hazırlanması,
 • Kaynaklı imalat süreçlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli aksiyonların alınması,
 • WPS ve PQR’ ların genel imalatlar ve sipariş bazında hazırlanması,
 • Hatalı kaynakların bildirilmesi, alınan düzeltme kararın takibi ve uygunluk kontrolünün yapılması,
 • Kontroller sonucunda gerekli raporların hazırlanması,
 • Kaynak sarf malzemesinin stok takibi ve sertifika uygunluk kontrollerinin yaptırılması,
 • NDT koordinasyonu ve nezareti,
 • Kaynak ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Kaynak süreçleriyle ilgili doküman çalışmalarının yapılması,
 • Teknolojik faaliyetlerin takibi ve firmaya uygunluğu söz konusunda entegrasyonun gerçekleştirilmesi,
 • Dış tedarikçilerde yaptırılan kaynaklı imalatların saha kabullerinde ve NDT süreçlerinde bulunulması,

Üretim – teknoloji – dijitalleşme alanında özel makine üretiyor, ihraç ediyor, tesisler kuruyoruz. Gıda, kimya, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak, tesis ekipmanları, paslanmaz reaktör vd. üniteleri üretiyor, özel fırınlar tasarlıyor ve yazılım, otomasyon sistemleri ile birlikte tesisler kuruyoruz. 25 yıldır planlı, sağlam büyüyen firmamızda Çiğli/ AOSB’ deki fabrikamızda Genel Muhasebe işlemlerini yürütecek, Maliyet ve Gider kalemlerinin takibini yapabilecek Muhasebe Elemanı arıyoruz.

 

Aranan nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Muhasebe, Finans, İşletme, Ekonomi),
 • Muhasebe alanında en az 5 yıl deneyimli,
 • Genel Muhasebe işlemlerini yürütebilecek, Maliyet Muhasebesine destek verebilecek,
 • E-defter, e-irsaliye, e-fatura süreçlerinde hâkim,
 • Güncel mevzuatı takip eden,
 • Tek düzen hesap planına hâkim, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri konularında deneyimli,
 • Mikro, MS Office programlarına hâkim,
 • Analiz ve raporlama becerisine sahip,
 • Ekip çalışmasını ve mesleki gelişimi önemseyen,
 • Tercihen SMMM belgesine sahip,
 • İzmir'de ikamet eden
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

 

İş Tanımı

 • Tek düzen hesap planına uygun muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Faturaların kontrolünü ve muhasebeleştirilmesini yapmak,
 • ithalat-ihracat kayıtlarının yapılması ve muhasebeleştirilmesi
 • Alıcı ve satıcılarla mutabakat yapmak,
 • Masrafların sisteme kaydını yapmak ve kontrol etmek,
 • Bankalarla yürütülen yazışmaların, talimatların ve banka işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Nakit akışı ve ödeme planlarını hazırlamak,
 • Kasa, çek, senet ve banka hareketlerini takip etmek,
 • Finans işlemlerinin düzenli olarak günlük muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Günlük, haftalık ve aylık raporların üst yönetime iletilmesi

Üretim – teknoloji – dijitalleşme alanında özel makine üretiyor, ihraç ediyor, tesisler kuruyoruz. Gıda, kimya, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak, tesis ekipmanları, paslanmaz reaktör vd. üniteleri üretiyor, özel fırınlar tasarlıyor ve yazılım, otomasyon sistemleri ile birlikte tesisler kuruyoruz. 25 yıldır planlı, sağlam büyüyen firmamızda Çiğli/ AOSB’ deki fabrikamızda görev yapacak Teknik Satın Alma Yöneticisi arıyoruz.

 

Aranan nitelikler

 • Metal sektöründe Üretim yapan firmalarda satın alma süreçlerinde en az 7-10 yıl deneyimli
 • Tercihen üniversitelerin Makine Mühendisliği veya Makina bölümlerinden mezun
 • Maliyet iyileştirme ve tedarikçi geliştirme faaliyetlerinde görev almış
 • İletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, yeniliğe açık, iş birliği ve İkna kabiliyeti yüksek
 • İnsan ilişkilerinde deneyimli, esneklik ve sonuç alıcı görüşme teknikleri ve becerileri gelişmiş,
 • Analitik/sistematik düşünebilen, raporlama yetkinliğine sahip,
 • Ön alıcı, olumlu ve sonuç odaklı ve ayrıntılara önem veren,
 • Sözleşme yönetimi ve risk yönetimi alanında yetkin,
 • İngilizce bilen
 • Mikro, ERP, MS Office programlarına hâkim
 • İzmir'de ikamet eden
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan

 

İş Tanımı

 • Satış ve yatırım bütçelerinin şirket hedef ve stratejileri çerçevesinde satın alma uygulama sürecini planlamak ve yönetmek
 • Aylık, haftalık ve günlük satın alma faaliyetlerini planlamak ve yönetmek
 • Mevcut ve yeni satın alınacak mal ve hizmetlerle ilgili düzenli olarak fiyat, piyasa, tedarikçi araştırmak
 • Sektörel gelişmeleri ve yeni ürünleri izlemek ve bilgilenmek
 • Yurt içi ve yurt dışı tedarikçi portföyünün geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak
 • Tedarik süreçlerinin analizini yapmak, teslim süresinin kısaltılması ve toplam satın alma maliyetlerinin düşürülmesi yönünde çalışmalar yapmak
 • Tedarikçi geliştirme programı çerçevesinde düzenli piyasa araştırması ve tedarikçi ziyaretleri yapmak
 • Tedarikçi veri tabanının, satın alma kayıtlarının düzenli tutmak ve ilgili belgeleri derlemek
 • Sipariş ve sözleşmelerin sistem kayıtlarını ERP sistemi üzerinden yapmak
 • Sipariş ve teslimat lojistik süreçlerinin takip etmek, zamanında ve kaliteli teslimi sağlamak
 • Haftalık ve aylık düzenli raporlama yapmak, satın alma performansı değerlendirerek süreçleri sürekli iyileştirmek,

Üretim – teknoloji – dijitalleşme alanında özel makine imal ve ihraç eden, tesisler kuran ve 25 yıldır planlı, sağlam büyüyen firmamızda, gıda, kimya, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak, tesis ekipmanları, paslanmaz reaktör vd. üniteleri üreten, özel fırınlar tasarlayarak yazılım, otomasyon sistemleri ile birlikte tesisler kuran Çiğli/ AOSB’ deki fabrikamızda görev yapacak Teklif ve Tasarım Yöneticisi arıyoruz.

 

Genel Nitelikler:

 

 • Üniversitelerin Makina Mühendisliği veya Makina Teknikerliği bölümlerinden mezun
 • Paslanmaz makina ekipman imalat sektörü ile tesis proje ve kurulum tekliflerinde en az 10 yıl deneyimi olan
 • Endüstriyel tesis ve mekanik tesisatlar alanında deneyimli olmak ayrıca seçim kriteri olacaktır
 • Daha önce üretim süreçlerinde görev almış, tercihen basınçlı kap, eşanjör, reaktör ve makina imalatları konusunda deneyimli
 • Microsoft Office, MS Project, AutoCAD, Solidworks vb. programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Maliyet oluşturabilecek teknik ekipman ve malzeme bilgisi olan
 • Karşılaştırmalı analiz ve sentez yeteneği yüksek
 • Dikkatli, ayrıntılara önem veren, iş geliştirme yeteneği olan
 • Orta düzey yöneticilik yapmış
 • Akıcı İngilizce konuşabilen
 • İzmir’de ikamet eden

 

İşin Tanımı:

 

 • Teklifi hazırlanacak projelerin incelenmesi, teklif mühendislerine aktarılması
 • Hazırlanan tekliflerin kontrolü, satış müdürlüğüne aktarımı
 • Teklif için gerekli olan hesaplamalar ve 3d kılavuz resimlerin hazırlık sürecinin yönetilmesi
 • Teklif teknik paketinin içerik dokümantasyon hazırlık sürecinin yönetilmesi

Kimya, gıda, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurt içi ve yurt dışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak anahtar teslim tesisler kuran firmamızın mühendislik birimine bağlı görev yapacak takım arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı

 • Endüstriyel Tesis ve Mekanik Tesisat şantiyelerinin kurulum, işletmeye alma ve bakım işlerini yapmak

Aranan Nitelikler

 • Meslek Yüksek Okullarının veya Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik veya Mekatronik bölümlerinden Mezun
 • Elektrik, elektronik ve otomasyon  konularında bilgi sahibi
 • Cihazların mekanik montaj işlemlerini gerçekleştirebilecek
 • Elektronik malzemeleri tanıyan, ölçüm cihazlarını kullanabilen
 • Endüstriyel ve Teknolojik Tesisat Şantiye deneyimi olan
 • Daha önce benzer bir pozisyonda en az 3 yıl çalışmış
 • Planlama, sonuç ve verimlilik odaklı
 • İnsan İlişkilerinde başarılı, girişimci ve analitik düşünebilen
 • Ehliyetli ve aktif sürücü
 • Seyahat engeli bulunmayan
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilişkisi bulunmayan

İlana başvurmak için özgeçmişinizi ik@geotr.com adresimize gönderebilirsiniz.

Kimya, gıda, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurt içi ve yurt dışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak anahtar teslim tesisler kuran firmamızın mühendislik birimine bağlı görev yapacak takım arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı

 • Projenin ön mühendislik çalışmasını yapmak
 • Teklifi hazırlanacak projelerin incelenmesi, malzeme listelerinin çıkartılması, maliyet çalışması, projeye ilişkin bilgilerin raporlanması
 • Teklif teknik paketinin içerik dokümantasyonunun hazırlanması
 • Alınan projelerin proje yönetim sürecini üretim müdürlüğüne raporlamak
 • Teklif için gerekli olan hesaplamalar ve 3d kılavuz resimlerin hazırlanması

Aranan Nitelikler

 • Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimi olan
 • İzmir’de ikamet eden
 • Üniversitelerin Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Teknik Öğretmenlik veya Makina Teknikerliği bölümlerinden mezun olmak
 • Microsoft Office, MS Project, AutoCAD, Solidworks vb. üretkenlik yazılımlarına ileri seviyede hakim
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi olan
 • Dikkatli, ayrıntılara önem veren
 • Daha önce üretim süreçlerinde görev almış, tercihen basınçlı kap, eşanjör, reaktör ve makina imalatları konusunda tecrübe sahibi

İlana başvurmak için özgeçmişinizi ik@geotr.com adresimize gönderebilirsiniz.

Kimya, gıda, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurt içi ve yurt dışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak anahtar teslim tesisler kuran firmamızın mühendislik birimine bağlı görev yapacak takım arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı

 • Endüstriyel Tesis ve Mekanik Tesisat şantiyelerini yönetmek
 • Projelendirme ve Proje Uygulama takibi yapmak
 • Hakediş ve işletmeye alma çalışmalarını yürütmek
 • Proje Uygulama takibi yapmak
 • Uluslararası kalite standartlarına hakimiyet ve deneyim sahibi olmak

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin Makina Mühendisliği Bölümlerinden mezun
 • Endüstriyel ve Teknolojik Tesisat Şantiyeleri ve Proje yönetiminde deneyimli
 • Daha önce benzer bir pozisyonda en az 3 yıl çalışmış
 • Projelendirme ve Proje Uygulamaya yatkın
 • İşçi ve iş yönetim deneyimi olan
 • Planlama, sonuç ve verimlilik odaklı
 • Tercihen iyi derece de İngilizce bilen
 • İnsan İlişkilerinde başarılı, girişimci ve analitik düşünebilen
 • Ehliyetli ve aktif sürücü
 • Seyahat engeli bulunmayan
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilişkisi bulunmayan

İlana başvurmak için özgeçmişinizi ik@geotr.com adresimize gönderebilirsiniz.

Üretim – teknoloji – dijitalleşme alanında özel makine imal ve ihraç eden, tesisler kuran ve 25 yıldır planlı, sağlam büyüyen firmamızda, gıda, kimya, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak, tesis ekipmanları, paslanmaz reaktör vd. üniteleri üreten, özel fırınlar tasarlayarak yazılım, otomasyon sistemleri ile birlikte tesisler kuran Çiğli/ AOSB’ deki firmamızda görev yapacak PROJE TASARIM YÖNETİCİSİ arıyoruz.

 

Genel Nitelikler:

 • Benzer alanda ve sektörde en az 10 yıl deneyimli,
 • Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Microsoft Office, MS Project, AutoCAD, Solidworks vb. üretkenlik yazılımlarına hakim,
 • Endüstriyel tesis, proses tesisatları, basınçlı kap, eşanjör, reaktör ve makina imalatları sektöründe deneyim sahibi,
 • İyi derecede İngilizce bilgisi olan,
 • Dikkatli, ayrıntılara önem veren, iş geliştirme yeteneği olan,
 • İletişim becerisi yüksek, personel yönetiminde deneyimli,
 • İzmir’de ikamet eden,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan,

 

İşin Tanımı:

 • Alınan projelerin müşteri teknik ilişkilerinin yönetimi
 • Üretim, satın alma, kalite ve proje-tasarım bölümleri arasındaki proje koordinasyonunun yönetilmesi
 • Teknik kabul ve teslim süreçlerinin yönetilmesi

Üretim – teknoloji – dijitalleşme alanında özel makine imal ve ihraç eden, tesisler kuran ve 25 yıldır planlı, sağlam büyüyen firmamızda, gıda, kimya, ilaç ve mineral işleme sektörlerinde, yurtiçi ve yurtdışı müşterilere tasarım, proje aşamasından başlayarak, tesis ekipmanları, paslanmaz reaktör vd. üniteleri üreten, özel fırınlar tasarlayarak yazılım, otomasyon sistemleri ile birlikte tesisler kuran Çiğli/ AOSB’ deki fabrikamızda görev yapacak Teklif ve Tasarım Yöneticisi arıyoruz.

 

Genel Nitelikler:

 

 • Üniversitelerin Makina Mühendisliği veya Makina Teknikerliği bölümlerinden mezun
 • Paslanmaz makina ekipman imalat sektörü ile tesis proje ve kurulum tekliflerinde en az 10 yıl deneyimi olan
 • Endüstriyel tesis ve mekanik tesisatlar alanında deneyimli olmak ayrıca seçim kriteri olacaktır
 • Daha önce üretim süreçlerinde görev almış, tercihen basınçlı kap, eşanjör, reaktör ve makina imalatları konusunda deneyimli
 • Microsoft Office, MS Project, AutoCAD, Solidworks vb. programlarını iyi derecede kullanabilen
 • Maliyet oluşturabilecek teknik ekipman ve malzeme bilgisi olan
 • Karşılaştırmalı analiz ve sentez yeteneği yüksek
 • Dikkatli, ayrıntılara önem veren, iş geliştirme yeteneği olan
 • Orta düzey yöneticilik yapmış
 • Akıcı İngilizce konuşabilen
 • İzmir’de ikamet eden

 

İşin Tanımı:

 

 • Teklifi hazırlanacak projelerin incelenmesi, teklif mühendislerine aktarılması
 • Hazırlanan tekliflerin kontrolü, satış müdürlüğüne aktarımı
 • Teklif için gerekli olan hesaplamalar ve 3d kılavuz resimlerin hazırlık sürecinin yönetilmesi
 • Teklif teknik paketinin içerik dokümantasyon hazırlık sürecinin yönetilmesi